nl
Lees meer

Drie modules voor inzet BHV’ers

Hoe zet je BHV’ers effectief in? Door je BHV’ers centraal te registreren, door te weten wie wanneer beschikbaar is en door gericht te alarmeren bij calamiteiten. Stan the safety staff biedt drie modules voor registratie, monitoring en alarmering van BHV’ers:

Stan Basis – gratis

Schrijf je bedrijf of organisatie gratis in voor Stan Basis. Met dit gedegen basispakket kun je alle BHV’ers binnen je organisatie registreren op competenties en dienstroosters. Ook biedt het basispakket de optie om de aanwezigheid van BHV’ers op de werkvloer volcontinu te monitoren. Dit gebeurt door middel van bluetooth-registratie via Stan Beacons op strategische plaatsen binnen je bedrijf of organisatie. Jouw BHV’ers zijn beschikbaar voor hulpverlening aan bedrijven in de omgeving, een mooie impuls voor je MVO.

Stan Volledig – meest gekozen

Met Stan Volledig kun je de geregistreerde en gemonitorde BHV’ers binnen jouw organisatie alarmeren bij calamiteiten. Moet de hulpverlening worden opgeschaald, dan kun je eigen BHV’ers die buiten de organisatie zijn ook alarmeren. Bovendien automatiseert Stan Volledig de koppeling van de alarmering aan devices zoals brandalarmen en rookmelders.

Stan Extra – compleet

Stel, er ontstaat een grote calamiteit of brand binnen jouw bedrijf? Is inzet van je eigen BHV’ers dan echt voldoende? Of kan hulpverlening van externe BHV’ers een welkome aanvulling zijn. In dat geval kies je voor Stan Extra. Daarmee kun je continu Stan BHV’ers in de omtrek monitoren en alarmeren. Zo verloopt je bedrijfshulpverlening altijd zo snel en optimaal mogelijk

Waarom een gratis variant?

Vanuit Stan vinden we het belangrijk dat burgerhulpverlening is georganiseerd, zeker in de huidige participatiesamenleving. Het is fijn als mensen snelle hulp geboden krijgen, daarom bieden wij de kosteloze variant aan.

Ik wil mij aanmelden