nl

Gebeurt er een ongeluk, ramp of calamiteit in of bij een organisatie, dan is snelle hulp noodzakelijk. BHV’ers binnen een organisatie zijn meestal als eerste ter plaatse bij een calamiteit, maar een BHV-organisatie is niet 24 uur per dag hetzelfde. Met Stan zorg dat je dat burgerhulpverlening goed is geregeld binnen jouw gemeente en organisatie.

Lees meer

Zakelijk

Altijd hulp nabij op de werkvloer

Hoe goed je voorbereidingen ook zijn, een ongeluk of een calamiteit is nooit helemaal uit te sluiten. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Gebeurt er iets ernstigs, zorg dan voor optimale alarmering zodat je snel hulp ontvangt terwijl de brandweer, politie en ambulance onderweg zijn. Door snel handelen kun je de schade beperken. Per type calamiteit wordt volautomatisch bepaald – in milliseconden – welke BHV’ers gealarmeerd worden. Op basis van de competenties van de BHV’er ontvangen zij een alarmoproep. Bij bijvoorbeeld een brand ontvangen dus eerst de Stan hulpverleners met hierbij passende competenties een oproep. Met alarmering en hulpverlening via Stan the safety staff is hulp in nood altijd nabij.

Voor gemeentes en meldkamers

Meer veiligheid voor burgers
Stan the safety staff is een platform waarmee je burgerhulpverlening binnen jouw gemeente kunt organiseren. Door Stan aan te sluiten op de Meldkamer Brandweer, kunnen de burgerhulpverleners van Stan binnen de gemeente gealarmeerd worden bij calamiteiten. Deze koppeling met Stan is uniek en zorgt ervoor dat je als gemeente de burgers maximale veiligheid kan bieden door het alarmeren van burgerhulpverleners via de meldkamer. Wil je dit ook voor jouw gemeente? Meld je aan!

Mensen helpen mensen
Mensen helpen mensen. Dat is het idee achter Stan the safety staff. Hoe sneller de hulpverlening bij een calamiteit op gang komt, hoe minder kans op persoonlijk letsel. Professionele hulpverleners kunnen niet altijd overal binnen een paar minuten zijn. Daarom is het van essentieel belang dat alle burgerhulpverleners met gecertificeerde competenties zich registreren, zodat zij bij een calamiteit binnen de gemeente standby zijn om medeburgers te helpen. Organisaties uit jouw gemeente beschikken over waardevolle BHV’ers die bereid zijn om te helpen bij een calamiteit. Hulpverlenen zit in het DNA van deze mensen!

Voor bedrijven en organisaties

Het aantal BHV’ers in uw organisatie is niet 24 uur per dag hetzelfde, waardoor je als organisatie kwetsbaar kunt zijn. In het geval van een calamiteit wil je snel beroep kunnen doen op de beschikbare BHV’ers binnen en rondom je organisatie. Brandweer, Politie en/of Ambulance hebben te maken met een gemiddelde aanrijtijd tussen de 8 – 15 minuten, maar je wilt natuurlijk in die eerste minuten al hulp ontvangen.

Interne en externe alarmering
Met Stan the safety staff kun je als organisatie je eigen BHV-organisatie alarmeren. Als Hoofd BHV heb je continu regie op de alarmoproep. Je bepaalt zelf de type calamiteit waarop volautomatisch bepaald wordt – in milliseconden – welke BHV’ers binnen je organisatie een oproep ontvangen om hulp te verlenen. Bij bijvoorbeeld een brand ontvangen dus eerst de hulpverleners met hierbij passende competenties een oproep. Als je als organisatie op bepaalde tijden onvoldoende BHV-bezetting hebt of wilt opschalen tijdens een calamiteit, dan kun je ook Stan hulpverleners een oproep versturen met het verzoek te assisteren.