nl

F.A.Q

Veelgestelde vragen

Lees meer

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je veelgestelde vragen. Kun je het antwoord op jouw vraag niet vinden? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Alarmering

Waarom krijg ik geen sms?

Soms komt een sms alert niet of veel te laat aan. Voor de alarmering zijn wij afhankelijk van het mobiele netwerk. Bijvoorbeeld door slechte dekking of een storing in het sms-netwerk kan het voorkomen dat sms-berichten niet (goed) ontvangen worden.

Wie kan ik alarmeren?

Allereerst is het mogelijk om de eigen BHV-organisatie te alarmeren. Optioneel kun je Stan hulpverleners alarmeren, dit zijn burgerhulpverleners die zich hebben aangemeld bij ons systeem en beschikken over passende competenties bij de calamiteit. Aanvullend is het ook mogelijk om bijv. het management/directie/persvoorlichter van je organisatie te alarmeren. Je kunt hen een aparte alarmoproep sturen.

Kan ik een oproep annuleren?

Ja, dat is mogelijk. Het is soms nodig om een oproep te annuleren, bijvoorbeeld als een situatie onveilig is geworden of als de situatie onder controle is. Afhankelijk van de manier van alarmeren gaat dit als volgt:

Via de 112-meldkamer:
Als bij de meldkamer bekend wordt dat de melding geannuleerd moet worden, voert de centralist een code in en wordt er automatische een annulering verstuurd.

Vanuit de organisatie zelf:
De persoon die de calamiteit heeft aangemaakt in het dashboard, kan ook de opgeroepen personen een annuleringsbericht sturen zodra hij vindt dat dit nodig is.

Vervangt Stan the safety staff de klassieke ‘belboom’?

Ja, en sterker nog: iedereen wordt met Stan tegelijk gealarmeerd. Bij het gebruik van een belboom duurt het bij een calamiteit lang voordat uw eigen BHV’ers op de locatie kunnen zijn als ze niet in het pand aanwezig zijn. Bovendien gaat er veel tijd verloren als er in de hectiek een belboom geactiveerd moet worden om hulpverleners te alarmeren. Met Stan gaat dit allemaal automatisch en kan de hulpverlening dus sneller starten.

Kan ik bij mijn ontruimingsoefeningen voor mijn BHV’ers Stan meenemen? 

Ja, als je een ontruimingsoefening organiseert, kan dit alarm vanuit het platform geactiveerd worden. We adviseren om dit te doen, zodat Stan een onderdeel van uw veiligheidsprotocollen wordt. Bij een proefalarm is het niet mogelijk om Stan hulpverleners van buitenaf mee te alarmeren. In het dashboard kun je een proefalarm aanmaken. Dit kun je als volgt doen:

Worden Stan hulpverleners automatisch gealarmeerd bij een calamiteit?

Nee, het alarmeren van Stan hulpverleners is optioneel. Als je als organisatie kiest voor de module Stan Extra, kun je Stan hulpverleners alarmeren. Afhankelijk van het type calamiteit worden er Stan hulpverleners gealarmeerd. Dit zal afhankelijk zijn van uw BHV-capaciteit op dat moment. Je bepaalt zelf wanneer extra handen welkom zijn om je te ondersteunen.

Wat zijn de eisen om Stan hulpverlener te worden?

Bij Stan kun je jouw specifieke competenties registeren zodat je voor verschillende calamiteiten standby bent. Denk aan BHV, EHBO en Reanimatie/AED, maar ook specifieke zorgcompetenties. Jouw competenties worden vastgelegd binnen je persoonlijk profiel. Op basis daarvan word je gealarmeerd bij een calamiteit.

Kan ik ook opgeroepen worden via sms?

Ja, dit is ook mogelijk. Met sms is alleen niet te bepalen waar je je op het moment van een calamiteit bevindt. Je zult de oproep dan ontvangen op basis van het ingevulde adres in je profiel.

Kan ik een testmelding versturen?

Ja, dat kan. We kunnen ons voorstellen dat je het fijn vindt om een testmelding te sturen, zodat je kunt oefenen met Stan. Vanuit het dashboard is het mogelijk om een testmelding te sturen. Dit kun je als volgt doen:

1. log in op het dashboard
2. ga naar app (op links in het menu)
3. ga naar push notificatie instellingen (onder app)
4. klik bij gekoppelde apparaten (rechts) op het gekoppelde apparaat
5. klik op test push notification (groene button)
6. je ontvangt een testmelding!

Zorg ervoor dat het geluid van je telefoon aanstaat, wij kunnen namelijk niet de telefooninstellingen overrulen van jouw apparaat.

Bij een testmelding is het niet mogelijk om Stan hulpverleners van buitenaf mee te alarmeren.

Hoor ik een alarmoproep ook als het geluid van mijn telefoon uit staat?

Nee, de Stan alarmering kan de persoonlijke instellingen van jouw telefoon niet overrulen.

Gemeentes

Kan elke gemeente deelnemen aan Stan the safety staff?

Ja, elke gemeente kan deelnemen aan Stan om burgerhulpverlening te organiseren en snelle hulp te bieden in een gemeente. Neem hiervoor contact met ons op!

Wat zijn de resultaten van Stan?

Sinds 2008 alarmeren we met succes burgerhulpverleners via de 112-meldkamers van de ambulancezorg voor HartveiligWonen bij een reanimatie en AED-inzet. De overlevingskans van mensen met een circulatiestilstand is hiermee aantoonbaar toegenomen, 10% naar 27%. Ook alarmeren we via Stan professionele hulpdiensten (ambulancediensten en noodhulpteams van het Rode Kruis) bij een Grootschalige Geneeskundige Inzet. Vanuit de jarenlange ervaring die we hierdoor hebben opgedaan met het alarmeren van vrijwilligers, BHV’ers van bedrijven en professionele hulpverleners, is de techniek en het platform doorontwikkeld en verbreed naar Stan the safety staff. Daarbij hoort onderstaand trackrecord:

  • > 9 jaar ervaring met alarmeren van burgerhulpverleners
  • > 9 jaar ervaring met alarmeren van professionele hulpdiensten
  • > 53.000 hulpverleners
  • > 20.000 alarmoproepen verwerkt
Waarom is Stan the safety staff van toegevoegde waarde voor mijn gemeente?

Met Stan the safety staff kun je je gemeente veiliger maken en vooral eventuele schade naar aanleiding van een calamiteit zoveel mogelijk beperken. Door het organiseren van de burgerhulpverlening binnen een gemeente ontvangen de inwoners en/of passanten sneller hulp als ze onverhoopt betrokken raken bij een calamiteit. Maar ook u als gemeente heeft de regie bij een calamiteit, omdat er een groep Stan hulpverleners gealarmeerd wordt die herkenbaar de calamiteit samen met de instelling gaan leiden totdat de professionele hulpdiensten het overnemen. De burgers / passanten ontvangen hulp terwijl de officiële hulpdiensten onderweg zijn, je biedt als gemeente snelle hulp om de aanrijtijden te overbruggen.

Elk jaar lopen burgers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval. De impact die een dergelijke calamiteit kan veroorzaken mag niet worden onderschat. Of het nu gaat om burgers van uw gemeente, mensen die werkzaam zijn binnen uw gemeente of passanten  als er brand of een andere noodsituatie is, wil je dat er snel actie wordt ondernomen, bijvoorbeeld bij een ontruiming.

Als gemeente wil je niet kwetsbaar zijn in het geval van een calamiteit. Je wilt snel gebruik kunnen maken van de burgerhulpverleners die zich binnen uw gemeente bevinden. Brandweer, Politie en/of Ambulance hebben te maken met een gemiddelde aanrijtijd tussen de 8 - 10 minuten, maar je wilt natuurlijk in die eerste minuten al hulp ontvangen. Dit kan door Stan!

Worden Stan hulpverleners automatisch gealarmeerd bij een calamiteit?

Nee, het alarmeren van Stan hulpverleners is optioneel. Als je als gemeente de alarmering afneemt, is het mogelijk om automatisch (via de 112-meldkamer) Stan hulpverleners te alarmeren. Afhankelijk van het type calamiteit worden er Stan hulpverleners gealarmeerd. Dit zal afhankelijk zijn van uw BHV-capaciteit op dat moment. Je bepaalt zelf wanneer extra handen welkom zijn om je te ondersteunen.

Kan een gemeente aansprakelijk gesteld worden door de Stan hulpverleners die gealarmeerd zijn bij een calamiteit?

Bij Stan aangesloten gemeenten hebben een collectieve vrijwilligersverzekering die onder voorwaarden o.m. dekking biedt voor aansprakelijkheid van vrijwilligers (zoals Stan-hulpverleners van ) die met werkzaamheden belangeloos een maatschappelijk belang dienen in de samenleving.

Stan heeft eveneens een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Hoe kunnen wij Stan promoten binnen de gemeente?

Stan helpt u als gemeente op weg met betrekking tot promotie. U ontvangt van ons een communicatiepakket waarmee u gemakkelijk de promotie op gang kunt zetten.

Wat is de gemiddelde aanrijtijd van de brandweer?

Gemiddeld is dit 8 a 10 minuten. Dan moeten de blusactiviteiten nog gereed gemaakt worden, dit neemt ook enkele minuten in beslag bovenop de aanrijtijd.

Waarom kunnen Stan hulpverleners het verschil maken?

Stan the safety staff maakt het mogelijk razendsnel op te schalen en dus sneller te kunnen starten met ondersteunen bij een calamiteit, van bijvoorbeeld een ontruiming van een zorginstelling. Bij aankomst kan de brandweer zich richten op de brandhaard in plaats van het ontruimen van personen. Dit scheelt aanzienlijk veel kostbare minuten. Het platform is speciaal gemaakt voor bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen, die snel (burger)hulpverleners willen alarmeren binnen hun directe omgeving om zo snel mogelijk hulp te kunnen bieden. Zo maken Stan hulpverleners het verschil!

Is het bewezen dat het platform Stan toegevoegde waarde heeft?

Sinds 2008 alarmeren we met succes hulpverleners via de 112-meldkamers van de ambulancezorg voor HartveiligWonen bij een reanimatie en AED-inzet. De overlevingskans van mensen met een circulatiestilstand is hiermee aantoonbaar toegenomen. Ook alarmeren we via Stan (semi-)professionele hulpdiensten (ambulancediensten en noodhulpteams van het Rode Kruis) bij een Grootschalige Geneeskundige Inzet. Vanuit deze ervaringen is het systeem verbreed en is Stan ontwikkeld. Stan the safety staff maakt het via innovatieve techniek mogelijk om snel en competentiegericht extra handen te alarmeren bij een calamiteit.

Na een oproep

Hoe is de nazorg geregeld bij Stan? 

Via Stan the safety staff is er 24 uur per dag, 7 dagen per week nazorg beschikbaar voor hulpverleners die betrokken waren bij een calamiteit. Wij inventariseren actief of zij behoefte hebben aan nazorg, via een vragenlijst die we na afloop van een alarmoproep rond sturen.

Organisaties

Moet ik de BHV’ers van mijn organisatie extra opleiden?

Dit is niet nodig. Wel verwachten we dat de BHV-organisatie goed functioneert en dus weet wat zij moeten doen bij een calamiteit. Om het platform goed te laten werken en hier optimaal gebruik van te maken, adviseren we dat de BHV-organisatie van tevoren goed is geïnformeerd. Daarom zijn er instructies opgesteld voor de BHV-opleider van je organisatie. Deze instructies kunnen de opleider daarbij helpen.

Hoe meld ik mijn BHV’ers aan?

We leggen je graag uit hoe je BHV'ers kunt aanmelden. Neem contact met ons op en we leggen het aan je uit!

Vervangen Stan hulpverleners de professionele hulpdiensten?

Nee, dat is niet het geval. Zodra er een calamiteit is, alarmeer je je eigen BHV-organisatie en optioneel Stan hulpverleners. Stan hulpverleners zijn geen vervangers van de professionele hulpdiensten. Als de komst van professionele hulpdiensten gewenst is, moet de BHV-organisatie altijd met 112 bellen of de handbrandmelder inschakelen. Als er al via 112 gebeld is, worden Stan hulpverleners automatisch gealarmeerd op het moment dat de professionele hulpdiensten onderweg zijn. Dit is alleen het geval als de gemeente waar de organisatie zich bevindt ook is aangesloten bij Stan.

Waarom zou ik deelnemen aan Stan als binnen mijn gemeente de burgerhulpverleners van Stan al via de meldkamer gealarmeerd worden? 

Als organisatie wil je snel je eigen BHV-organisatie kunnen alarmeren en snel kunnen opschalen bij een calamiteit. Door deel te nemen aan Stan is het mogelijk om bij een calamiteit zelf hulpverleners te alarmeren (de interne organisatie en mensen daarbuiten). Daarbij is het mogelijk dat je bepaalde groepen definieert. Verder is het mogelijk om als organisatie je management te alarmeren en bijv. alvast jullie woordvoerder. 


Als je als organisatie deelneemt aan Stan kun je bovendien zelf bepalen of je Stan hulpverleners inzet. Is de capaciteit van de BHV-organisatie bijvoorbeeld niet optimaal tijdens een calamiteit die niet dusdanig urgent is waardoor er automatisch hulpverleners vanuit de meldkamer opgeroepen worden, dan is het met Stan tóch mogelijk om hulpverleners te alarmeren. Denk bijvoorbeeld aan een zoekactie in de buurt, omdat een bewoner van je organisatie is gaan zwerven. We hebben gemerkt dat veel mensen uit de directe omgeving van een zorginstelling bereid zijn om bij een dergelijke situatie te helpen.

En nog één bijkomend voordeel: met Stan kun je kosten besparen. Met Stan word je gealarmeerd door middel van een app, in plaats van piepers.

Hoe is de nazorg geregeld bij Stan? 

Via Stan the safety staff is er 24 uur per dag, 7 dagen per week nazorg beschikbaar voor hulpverleners die betrokken waren bij een calamiteit. Wij inventariseren actief of zij behoefte hebben aan nazorg, via een vragenlijst die we na afloop van een alarmoproep rond sturen.

Kan ik een oproep annuleren?

Ja, dat is mogelijk. Het is soms nodig om een oproep te annuleren, bijvoorbeeld als een situatie onveilig is geworden of als de situatie onder controle is. Afhankelijk van de manier van alarmeren gaat dit als volgt:

Via de 112-meldkamer:
Als bij de meldkamer bekend wordt dat de melding geannuleerd moet worden, voert de centralist een code in en wordt er automatische een annulering verstuurd.

Vanuit de organisatie zelf:
De persoon die de calamiteit heeft aangemaakt in het dashboard, kan ook de opgeroepen personen een annuleringsbericht sturen zodra hij vindt dat dit nodig is.

Vervangt Stan the safety staff de klassieke ‘belboom’?

Ja, en sterker nog: iedereen wordt met Stan tegelijk gealarmeerd. Bij het gebruik van een belboom duurt het bij een calamiteit lang voordat uw eigen BHV’ers op de locatie kunnen zijn als ze niet in het pand aanwezig zijn. Bovendien gaat er veel tijd verloren als er in de hectiek een belboom geactiveerd moet worden om hulpverleners te alarmeren. Met Stan gaat dit allemaal automatisch en kan de hulpverlening dus sneller starten.

Kan ik bij mijn ontruimingsoefeningen voor mijn BHV’ers Stan meenemen? 

Ja, als je een ontruimingsoefening organiseert, kan dit alarm vanuit het platform geactiveerd worden. We adviseren om dit te doen, zodat Stan een onderdeel van uw veiligheidsprotocollen wordt. Bij een proefalarm is het niet mogelijk om Stan hulpverleners van buitenaf mee te alarmeren. In het dashboard kun je een proefalarm aanmaken. Dit kun je als volgt doen:

Worden Stan hulpverleners automatisch gealarmeerd bij een calamiteit?

Nee, het alarmeren van Stan hulpverleners is optioneel. Als je als organisatie kiest voor de module Stan Extra, kun je Stan hulpverleners alarmeren. Afhankelijk van het type calamiteit worden er Stan hulpverleners gealarmeerd. Dit zal afhankelijk zijn van uw BHV-capaciteit op dat moment. Je bepaalt zelf wanneer extra handen welkom zijn om je te ondersteunen.

Wat zijn de eisen om Stan hulpverlener te worden?

Bij Stan kun je jouw specifieke competenties registeren zodat je voor verschillende calamiteiten standby bent. Denk aan BHV, EHBO en Reanimatie/AED, maar ook specifieke zorgcompetenties. Jouw competenties worden vastgelegd binnen je persoonlijk profiel. Op basis daarvan word je gealarmeerd bij een calamiteit.

Privacy & Aansprakelijkheid

Hoe is de privacy van mijn BHV’ers geregeld?

We behandelen, beheren en beveiligen alle persoonsgegevens op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarbij zorgen we ervoor, dat Stan-hulpverleners niet persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd door derden. We verwerken alleen informatie die nodig is om onze diensten te kunnen leveren, ontwikkelen en verbeteren. We bewaren alleen de laatst bekende locatie van Stan-hulpverleners om te kunnen alarmeren, zolang je als ‘beschikbaar' bent ingelogd. We delen tot slot geen persoonsgegevens met derden voor andere (commerciële) doeleinden dan waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Kunnen mijn BHV’ers aansprakelijk gesteld worden bij een calamiteit?

Stan is verantwoordelijk en aansprakelijk voor een goede werking van de alarmerings-applicatie. Uw organisatie is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de opvang, aan-sturing en inzet van de gealarmeerde Stan-hulpverleners die aan-reizen. U dient hiervoor een goede aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

Kan een deelnemende organisatie aansprakelijk gesteld worden door de Stan hulpverleners die gealarmeerd zijn bij een calamiteit?

Bij Stan aangesloten organisaties, zoals (zorg)instellingen hebben een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, die zowel schade door eigen medewerkers dekt, als schade door mogelijk binnen de organisatie aanwezige personen (Stan-hulpverleners).

Stan heeft eveneens een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Kan een gemeente aansprakelijk gesteld worden door de Stan hulpverleners die gealarmeerd zijn bij een calamiteit?

Bij Stan aangesloten gemeenten hebben een collectieve vrijwilligersverzekering die onder voorwaarden o.m. dekking biedt voor aansprakelijkheid van vrijwilligers (zoals Stan-hulpverleners van ) die met werkzaamheden belangeloos een maatschappelijk belang dienen in de samenleving.

Stan heeft eveneens een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Stan hulpverleners

Ik wil deelnemen aan Stan, maar ik wel geen hulpverleners van buitenaf. Kan dat?

Dat is zeker mogelijk. We hebben drie verschillende modules, waarvan zelfs één gratis versie. Met de module Volledig is het mogelijk om de eigen BHV-organisatie te alarmeren zonder Stan hulpverleners in te zetten. Kijk voor meer informatie over de modules hier.

Vervangen Stan hulpverleners de professionele hulpdiensten?

Nee, dat is niet het geval. Zodra er een calamiteit is, alarmeer je je eigen BHV-organisatie en optioneel Stan hulpverleners. Stan hulpverleners zijn geen vervangers van de professionele hulpdiensten. Als de komst van professionele hulpdiensten gewenst is, moet de BHV-organisatie altijd met 112 bellen of de handbrandmelder inschakelen. Als er al via 112 gebeld is, worden Stan hulpverleners automatisch gealarmeerd op het moment dat de professionele hulpdiensten onderweg zijn. Dit is alleen het geval als de gemeente waar de organisatie zich bevindt ook is aangesloten bij Stan.

Waarom kunnen Stan hulpverleners het verschil maken?

Stan the safety staff maakt het mogelijk razendsnel op te schalen en dus sneller te kunnen starten met ondersteunen bij een calamiteit, van bijvoorbeeld een ontruiming van een zorginstelling. Bij aankomst kan de brandweer zich richten op de brandhaard in plaats van het ontruimen van personen. Dit scheelt aanzienlijk veel kostbare minuten. Het platform is speciaal gemaakt voor bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen, die snel (burger)hulpverleners willen alarmeren binnen hun directe omgeving om zo snel mogelijk hulp te kunnen bieden. Zo maken Stan hulpverleners het verschil!

Zijn burgerhulpverleners bereid om te assisteren bij calamiteiten?

Ja, dit zijn ze zeker. Hupverlenen zit in het DNA van deze burgers. De bereidheid is hoog, we hebben onderzoek gedaan naar de inzet van hulpverleners bij calamiteiten en hieruit is gebleken dat zij bereid zijn om te assisteren bij calamiteiten. Zeker als het de directe omgeving betreft!

Wat zijn de eisen om Stan hulpverlener te worden?

Bij Stan kun je jouw specifieke competenties registeren zodat je voor verschillende calamiteiten standby bent. Denk aan BHV, EHBO en Reanimatie/AED, maar ook specifieke zorgcompetenties. Jouw competenties worden vastgelegd binnen je persoonlijk profiel. Op basis daarvan word je gealarmeerd bij een calamiteit.

Technisch

Hoe werkt Stan the safety staff?

De BHV’ers van de eigen organisatie en Stan hulpverleners in de directe omgeving worden via de Stan App op hun smartphone waargenomen. Zo worden de eigen BHV’ers en Stan hulpverleners in de directe omgeving opgemerkt. Bij een calamiteit worden door het hoofd BHV de eigen BHV’ers en optioneel Stan hulpverleners gealarmeerd vanuit het Stan platform. Per type calamiteit wordt volautomatisch bepaald - in milliseconden - welke en hoeveel hulpverleners gealarmeerd worden. Op basis van de competenties van de hulpverlener ontvangen zij een alarmoproep. Bij bijvoorbeeld een brand ontvangen dus eerst de hulpverleners met hierbij passende competenties een oproep.

Het snel alarmeren van hulpverleners bespaart tijd en beperkt de schade voor de organisatie. Wie er vanuit de organisatie toegang heeft tot het platform bepaal je zelf, vaak is dit het hoofd BHV of een ploegleider. De alarmoproep stuurt hij vanuit het platform die op meerdere apparaten te benaderen is. BHV’ers van de eigen organisatie en optioneel Stan hulpverleners verlenen vervolgens hulp totdat de professionele hulpdiensten het overnemen.

Wat is een beacon?

Een beacon wordt wel als volgt omschreven:  “Wat GPS is voor buiten, zijn beacons voor binnen. Het zijn kleine Bluetooth-kastjes op basis waarvan jouw smartphone zijn afstand tot het kastje kan bepalen. Met beacons kan je binnen een gebouw nauwkeurig bepalen waar je je bevindt.

Met beacons kunnen we de BHV-organisatie monitoren, Als iemand met de Stan App binnenkomt in het pand, registreert de beacon via de bluetoothverbinding dat er een Stan hulpverlener (een eigen BHV’er of hulpverlener van buitenaf) in het pand is.

De veiligheid van bluetooth:
In de moderne smartphones (vanaf de Iphone 5 & Samsung 4) is gebruik gemaakt van nieuwe bluetooth technieken/apparaten. Deze belasten je batterij minimaal, waardoor je telefoon niet ineens sneller leeg is. Bluetooth is een open verbinding. Voorbeelden van open verbindingen zijn wifi en 4G hier maken we met zijn allen ook dagelijks gebruik van. Door het gebruik van bluetooth of een open verbinding is het niet zo dat je een hoger risico hebt met betrekking tot hacken, niet anders dan je andere open netwerken op je telefoon.

Welke apparaten kunnen gekoppeld worden aan het platform van Stan?

Op dit moment kunnen we de volgende apparaten koppelen aan het platform: brandmeldinstallaties, rookmelders en beacons.

Kan ik een oproep annuleren?

Ja, dat is mogelijk. Het is soms nodig om een oproep te annuleren, bijvoorbeeld als een situatie onveilig is geworden of als de situatie onder controle is. Afhankelijk van de manier van alarmeren gaat dit als volgt:

Via de 112-meldkamer:
Als bij de meldkamer bekend wordt dat de melding geannuleerd moet worden, voert de centralist een code in en wordt er automatische een annulering verstuurd.

Vanuit de organisatie zelf:
De persoon die de calamiteit heeft aangemaakt in het dashboard, kan ook de opgeroepen personen een annuleringsbericht sturen zodra hij vindt dat dit nodig is.

Is Stan the safety staff standaard aangesloten op de 112-meldkamer?

Nee, dit verschilt per gemeente / veiligheidsregio. De gemeente  moet besluiten om gebruik te maken van de verbreding van Stan. Stan the safety staff zorgt ervoor dat een gemeente zijn burgerhulpverleners kan alarmeren. Met de alarmering van Stan the safety staff zorg je ervoor als gemeente dat burgerhulpverlening georganiseerd wordt. Vervolgens wordt de koppeling met de meldkamer gerealiseerd. Deze implementatie is voor ons gemakkelijk uit te voeren.