nl

F.A.Q

Veelgestelde vragen

Lees meer

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je veelgestelde vragen. Kun je het antwoord op jouw vraag niet vinden? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Alarmering

Wat moet ik doen als ik tijdelijk niet beschikbaar ben, bijvoorbeeld vanwege vakantie?

Ben je er even niet, dan kun je heel eenvoudig je app op ‘niet storen’ zetten tot je terug bent. Dit kan je doen in de Stan app of door in te loggen via het dashboard. Als je weer beschikbaar bent, kun je zelf gemakkelijk de knop weer uit zetten.

 

Waarom moet ik bij een oproep reageren als ik er heen ga?

In de eerste plaats krijgen er veel meer Stan hulpverleners een oproep dan er nodig zijn. Zodra er voldoende Stan hulpverleners hebben gereageerd dat ze er heen gaan, krijgen de overige BHV'ers bericht dat ze niet meer hoeven te gaan. Zo willen we voorkomen dat er te veel BHV'ers bij een noodsituatie komen.

Ten tweede kunnen wij dankzij de reacties zien wie er aanwezig waren. Dat maakt het voor ons mogelijk om de aanwezige Stan hulpverleners te benaderen voor eventuele nazorg.

Ben ik verplicht om te reageren op een oproep?

Krijg je een oproep via de app, dan krijg je twee knoppen in beeld: [ik ga] en [ik ga niet]. Wij verzoeken je op een van deze twee te drukken. Druk je op [ik ga], dan krijg je meer informatie over de locatie en de route naar het incident. Zo willen wij voorkomen dat er te veel Stan hulpverleners komen opdagen.

Krijg je een melding via sms dan hoef je alleen te reageren als je gaat. Je kunt de sms beantwoorden met ‘ja’ of een willekeurige letter. Ga je niet, doe dan niks.

Ik hoor de sms niet. Wat kan ik daaraan doen?

Misschien is de standaard ringtone van je telefoon te zacht. Of valt de ringtone je simpelweg niet meer op.

Veel mobiele telefoons hebben de optie om elk contact een eigen ringtone te geven. Zo kun je voor alarmeringsberichten van Stan the CPR network een luidere ringtone kiezen, zodat je hem nooit meer kunt missen.

Waarom krijg ik geen sms?

Soms komt een sms alert niet of veel te laat aan. Voor de alarmering zijn wij afhankelijk van het mobiele netwerk. Bijvoorbeeld door slechte dekking of een storing in het sms-netwerk kan het voorkomen dat sms-berichten niet (goed) ontvangen worden.

Wie kan ik alarmeren?

Allereerst is het mogelijk om de eigen BHV-organisatie te alarmeren. Optioneel kun je Stan hulpverleners alarmeren, dit zijn burgerhulpverleners die zich hebben aangemeld bij ons systeem en beschikken over passende competenties bij de calamiteit. Aanvullend is het ook mogelijk om bijv. het management/directie/persvoorlichter van je organisatie te alarmeren. Je kunt hen een aparte alarmoproep sturen.

Kan ik een oproep annuleren?

Ja, dat is mogelijk. Het is soms nodig om een oproep te annuleren, bijvoorbeeld als een situatie onveilig is geworden of als de situatie onder controle is. Afhankelijk van de manier van alarmeren gaat dit als volgt:

Via de 112-meldkamer:
Als bij de meldkamer bekend wordt dat de melding geannuleerd moet worden, voert de centralist een code in en wordt er automatische een annulering verstuurd.

Vanuit de organisatie zelf:
De persoon die de calamiteit heeft aangemaakt in het dashboard, kan ook de opgeroepen personen een annuleringsbericht sturen zodra hij vindt dat dit nodig is.

Vervangt Stan the safety staff de klassieke ‘belboom’?

Ja, en sterker nog: iedereen wordt met Stan tegelijk gealarmeerd. Bij het gebruik van een belboom duurt het bij een calamiteit lang voordat uw eigen BHV’ers op de locatie kunnen zijn als ze niet in het pand aanwezig zijn. Bovendien gaat er veel tijd verloren als er in de hectiek een belboom geactiveerd moet worden om hulpverleners te alarmeren. Met Stan gaat dit allemaal automatisch en kan de hulpverlening dus sneller starten.

Kan ik bij mijn ontruimingsoefeningen voor mijn BHV’ers Stan meenemen? 

Ja, als je een ontruimingsoefening organiseert, kan dit alarm vanuit het platform geactiveerd worden. We adviseren om dit te doen, zodat Stan een onderdeel van uw veiligheidsprotocollen wordt. Bij een proefalarm is het niet mogelijk om Stan hulpverleners van buitenaf mee te alarmeren. In het dashboard kun je een proefalarm aanmaken. Dit kun je als volgt doen:

Worden Stan hulpverleners automatisch gealarmeerd bij een calamiteit?

Nee, het alarmeren van Stan hulpverleners is optioneel. Als je als organisatie kiest voor de module Stan Extra, kun je Stan hulpverleners alarmeren. Afhankelijk van het type calamiteit worden er Stan hulpverleners gealarmeerd. Dit zal afhankelijk zijn van uw BHV-capaciteit op dat moment. Je bepaalt zelf wanneer extra handen welkom zijn om je te ondersteunen.

Gemeentes

Ik wil deelnemen aan Stan, maar ik wel geen hulpverleners van buitenaf. Kan dat?

Dat is zeker mogelijk. We hebben drie verschillende modules, waarvan zelfs één gratis versie. Met de module Volledig is het mogelijk om de eigen BHV-organisatie te alarmeren zonder Stan hulpverleners in te zetten. Kijk voor meer informatie over de modules hier.

Vervangen Stan hulpverleners de professionele hulpdiensten?

Nee, dat is niet het geval. Zodra er een calamiteit is, alarmeer je je eigen BHV-organisatie en optioneel Stan hulpverleners. Stan hulpverleners zijn geen vervangers van de professionele hulpdiensten. Als de komst van professionele hulpdiensten gewenst is, moet de BHV-organisatie altijd met 112 bellen of de handbrandmelder inschakelen. Als er al via 112 gebeld is, worden Stan hulpverleners automatisch gealarmeerd op het moment dat de professionele hulpdiensten onderweg zijn. Dit is alleen het geval als de gemeente waar de organisatie zich bevindt ook is aangesloten bij Stan.

Hoe is de nazorg geregeld bij Stan? 

Via Stan the safety staff is er 24 uur per dag, 7 dagen per week nazorg beschikbaar voor hulpverleners die betrokken waren bij een calamiteit. Wij inventariseren actief of zij behoefte hebben aan nazorg, via een vragenlijst die we na afloop van een alarmoproep rond sturen.

Is Stan the safety staff standaard aangesloten op de 112-meldkamer?

Nee, dit verschilt per gemeente / veiligheidsregio. De gemeente  moet besluiten om gebruik te maken van de verbreding van Stan. Stan the safety staff zorgt ervoor dat een gemeente zijn burgerhulpverleners kan alarmeren. Met de alarmering van Stan the safety staff zorg je ervoor als gemeente dat burgerhulpverlening georganiseerd wordt. Vervolgens wordt de koppeling met de meldkamer gerealiseerd. Deze implementatie is voor ons gemakkelijk uit te voeren.

 

Kan elke gemeente deelnemen aan Stan the safety staff?

Ja, elke gemeente kan deelnemen aan Stan om burgerhulpverlening te organiseren en snelle hulp te bieden in een gemeente. Neem hiervoor contact met ons op!

Wat zijn de resultaten van Stan?

Sinds 2008 alarmeren we met succes burgerhulpverleners via de 112-meldkamers van de ambulancezorg voor HartveiligWonen bij een reanimatie en AED-inzet. De overlevingskans van mensen met een circulatiestilstand is hiermee aantoonbaar toegenomen, 10% naar 27%. Ook alarmeren we via Stan professionele hulpdiensten (ambulancediensten en noodhulpteams van het Rode Kruis) bij een Grootschalige Geneeskundige Inzet. Vanuit de jarenlange ervaring die we hierdoor hebben opgedaan met het alarmeren van vrijwilligers, BHV’ers van bedrijven en professionele hulpverleners, is de techniek en het platform doorontwikkeld en verbreed naar Stan the safety staff. Daarbij hoort onderstaand trackrecord:

  • > 9 jaar ervaring met alarmeren van burgerhulpverleners
  • > 9 jaar ervaring met alarmeren van professionele hulpdiensten
  • > 53.000 hulpverleners
  • > 20.000 alarmoproepen verwerkt
Waarom is Stan the safety staff van toegevoegde waarde voor mijn gemeente?

Met Stan the safety staff kun je je gemeente veiliger maken en vooral eventuele schade naar aanleiding van een calamiteit zoveel mogelijk beperken. Door het organiseren van de burgerhulpverlening binnen een gemeente ontvangen de inwoners en/of passanten sneller hulp als ze onverhoopt betrokken raken bij een calamiteit. Maar ook u als gemeente heeft de regie bij een calamiteit, omdat er een groep Stan hulpverleners gealarmeerd wordt die herkenbaar de calamiteit samen met de instelling gaan leiden totdat de professionele hulpdiensten het overnemen. De burgers / passanten ontvangen hulp terwijl de officiële hulpdiensten onderweg zijn, je biedt als gemeente snelle hulp om de aanrijtijden te overbruggen.

Elk jaar lopen burgers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval. De impact die een dergelijke calamiteit kan veroorzaken mag niet worden onderschat. Of het nu gaat om burgers van uw gemeente, mensen die werkzaam zijn binnen uw gemeente of passanten  als er brand of een andere noodsituatie is, wil je dat er snel actie wordt ondernomen, bijvoorbeeld bij een ontruiming.

Als gemeente wil je niet kwetsbaar zijn in het geval van een calamiteit. Je wilt snel gebruik kunnen maken van de burgerhulpverleners die zich binnen uw gemeente bevinden. Brandweer, Politie en/of Ambulance hebben te maken met een gemiddelde aanrijtijd tussen de 8 - 10 minuten, maar je wilt natuurlijk in die eerste minuten al hulp ontvangen. Dit kan door Stan!

Worden Stan hulpverleners automatisch gealarmeerd bij een calamiteit?

Nee, het alarmeren van Stan hulpverleners is optioneel. Als je als gemeente de alarmering afneemt, is het mogelijk om automatisch (via de 112-meldkamer) Stan hulpverleners te alarmeren. Afhankelijk van het type calamiteit worden er Stan hulpverleners gealarmeerd. Dit zal afhankelijk zijn van uw BHV-capaciteit op dat moment. Je bepaalt zelf wanneer extra handen welkom zijn om je te ondersteunen.

Kan een gemeente aansprakelijk gesteld worden door de Stan hulpverleners die gealarmeerd zijn bij een calamiteit?

Bij Stan aangesloten gemeenten hebben een collectieve vrijwilligersverzekering die onder voorwaarden o.m. dekking biedt voor aansprakelijkheid van vrijwilligers (zoals Stan-hulpverleners van ) die met werkzaamheden belangeloos een maatschappelijk belang dienen in de samenleving.

Stan heeft eveneens een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Hoe kunnen wij Stan promoten binnen de gemeente?

Stan helpt u als gemeente op weg met betrekking tot promotie. U ontvangt van ons een communicatiepakket waarmee u gemakkelijk de promotie op gang kunt zetten.

Na een oproep

Hoe is de nazorg geregeld bij Stan? 

Via Stan the safety staff is er 24 uur per dag, 7 dagen per week nazorg beschikbaar voor hulpverleners die betrokken waren bij een calamiteit. Wij inventariseren actief of zij behoefte hebben aan nazorg, via een vragenlijst die we na afloop van een alarmoproep rond sturen.

Organisaties

Wie kan ik alarmeren?

Allereerst is het mogelijk om de eigen BHV-organisatie te alarmeren. Optioneel kun je Stan hulpverleners alarmeren, dit zijn burgerhulpverleners die zich hebben aangemeld bij ons systeem en beschikken over passende competenties bij de calamiteit. Aanvullend is het ook mogelijk om bijv. het management/directie/persvoorlichter van je organisatie te alarmeren. Je kunt hen een aparte alarmoproep sturen.

Waarom kunnen Stan hulpverleners het verschil maken?

Stan the safety staff maakt het mogelijk razendsnel op te schalen en dus sneller te kunnen starten met ondersteunen bij een calamiteit, van bijvoorbeeld een ontruiming van een zorginstelling. Bij aankomst kan de brandweer zich richten op de brandhaard in plaats van het ontruimen van personen. Dit scheelt aanzienlijk veel kostbare minuten. Het platform is speciaal gemaakt voor bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen, die snel (burger)hulpverleners willen alarmeren binnen hun directe omgeving om zo snel mogelijk hulp te kunnen bieden. Zo maken Stan hulpverleners het verschil!

Ik wil deelnemen aan Stan, maar ik wel geen hulpverleners van buitenaf. Kan dat?

Dat is zeker mogelijk. We hebben drie verschillende modules, waarvan zelfs één gratis versie. Met de module Volledig is het mogelijk om de eigen BHV-organisatie te alarmeren zonder Stan hulpverleners in te zetten. Kijk voor meer informatie over de modules hier.

Is het bewezen dat het platform Stan toegevoegde waarde heeft?

Sinds 2008 alarmeren we met succes hulpverleners via de 112-meldkamers van de ambulancezorg voor HartveiligWonen bij een reanimatie en AED-inzet. De overlevingskans van mensen met een circulatiestilstand is hiermee aantoonbaar toegenomen. Ook alarmeren we via Stan (semi-)professionele hulpdiensten (ambulancediensten en noodhulpteams van het Rode Kruis) bij een Grootschalige Geneeskundige Inzet. Vanuit deze ervaringen is het systeem verbreed en is Stan ontwikkeld. Stan the safety staff maakt het via innovatieve techniek mogelijk om snel en competentiegericht extra handen te alarmeren bij een calamiteit.

Waarom is er een gratis versie?

Omdat we het belangrijk vinden dat het Stan netwerk voor iedereen toegankelijk is. Elke Nederlander heeft recht op snelle hulp als hij of zij betrokken is bij een calamiteit. Met de gratis versie kan een organisatie de BHV’ers monitoren en kunnen zij een alarmoproep ontvangen als er iets in de directe omgeving plaatsvindt. Dus als bedrijf draag je zorg voor je directe omgeving, dit moet toch goed voelen?!

Kan ik zelf Stan hulpverleners alarmeren?

Ja, vanuit het dashboard is het mogelijk om Stan hulpverleners te alarmeren. We helpen jou om je het dashboard wegwijs te maken, zodat je in het geval van een calamiteit zo snel mogelijk een alarmoproep kan versturen.

Kan elke organisatie deelnemen?

Ja, elke organisatie kan deelnemen door zijn BHV’ers te registeren binnen het platform zodat er snel hulp geboden kan worden in de directe omgeving. Als jouw bedrijf het belangrijk vindt om ook de interne BHV-organisatie te organiseren dan adviseren we je graag verder. Neem hiervoor contact met ons op!

Hoe alarmeer ik Stan hulpverleners?

Via ons dashboard kun je met je persoonlijke inloggegevens je BHV’ers beheren en alarmeren. Daarnaast kun je ook Stan hulpverleners alarmeren in het geval van een calamiteit. We maken je graag wegwijs in het dashboard, zodat je bij een echte calamiteit direct weet wat je moet doen.

Moet ik de BHV’ers van mijn organisatie extra opleiden?

Dit is niet nodig. Wel verwachten we dat de BHV-organisatie goed functioneert en dus weet wat zij moeten doen bij een calamiteit. Om het platform goed te laten werken en hier optimaal gebruik van te maken, adviseren we dat de BHV-organisatie van tevoren goed is geïnformeerd. Daarom zijn er instructies opgesteld voor de BHV-opleider van je organisatie. Deze instructies kunnen de opleider daarbij helpen.

Hoe meld ik mijn BHV’ers aan?

We leggen je graag uit hoe je BHV'ers kunt aanmelden. Neem contact met ons op en we leggen het aan je uit!

Privacy & Aansprakelijkheid

Kan een deelnemende organisatie aansprakelijk gesteld worden door de Stan hulpverleners die gealarmeerd zijn bij een calamiteit?

Bij Stan aangesloten organisaties, zoals (zorg)instellingen hebben een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, die zowel schade door eigen medewerkers dekt, als schade door mogelijk binnen de organisatie aanwezige personen (Stan-hulpverleners).

Stan heeft eveneens een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Kan een gemeente aansprakelijk gesteld worden door de Stan hulpverleners die gealarmeerd zijn bij een calamiteit?

Bij Stan aangesloten gemeenten hebben een collectieve vrijwilligersverzekering die onder voorwaarden o.m. dekking biedt voor aansprakelijkheid van vrijwilligers (zoals Stan-hulpverleners van ) die met werkzaamheden belangeloos een maatschappelijk belang dienen in de samenleving.

Stan heeft eveneens een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Hoe is de privacy van mijn BHV’ers geregeld?

We behandelen, beheren en beveiligen alle persoonsgegevens op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarbij zorgen we ervoor, dat Stan-hulpverleners niet persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd door derden. We verwerken alleen informatie die nodig is om onze diensten te kunnen leveren, ontwikkelen en verbeteren. We bewaren alleen de laatst bekende locatie van Stan-hulpverleners om te kunnen alarmeren, zolang je als ‘beschikbaar' bent ingelogd. We delen tot slot geen persoonsgegevens met derden voor andere (commerciële) doeleinden dan waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Kunnen mijn BHV’ers aansprakelijk gesteld worden bij een calamiteit?

Stan is verantwoordelijk en aansprakelijk voor een goede werking van de alarmerings-applicatie. Uw organisatie is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de opvang, aan-sturing en inzet van de gealarmeerde Stan-hulpverleners die aan-reizen. U dient hiervoor een goede aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

Stan hulpverleners

Waarom kunnen Stan hulpverleners het verschil maken?

Stan the safety staff maakt het mogelijk razendsnel op te schalen en dus sneller te kunnen starten met ondersteunen bij een calamiteit, van bijvoorbeeld een ontruiming van een zorginstelling. Bij aankomst kan de brandweer zich richten op de brandhaard in plaats van het ontruimen van personen. Dit scheelt aanzienlijk veel kostbare minuten. Het platform is speciaal gemaakt voor bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen, die snel (burger)hulpverleners willen alarmeren binnen hun directe omgeving om zo snel mogelijk hulp te kunnen bieden. Zo maken Stan hulpverleners het verschil!

Zijn burgerhulpverleners bereid om te assisteren bij calamiteiten?

Ja, dit zijn ze zeker. Hupverlenen zit in het DNA van deze burgers. De bereidheid is hoog, we hebben onderzoek gedaan naar de inzet van hulpverleners bij calamiteiten en hieruit is gebleken dat zij bereid zijn om te assisteren bij calamiteiten. Zeker als het de directe omgeving betreft!

Wat zijn de eisen om Stan hulpverlener te worden?

Bij Stan kun je jouw specifieke competenties registeren zodat je voor verschillende calamiteiten standby bent. Denk aan BHV, EHBO en Reanimatie/AED, maar ook specifieke zorgcompetenties. Jouw competenties worden vastgelegd binnen je persoonlijk profiel. Op basis daarvan word je gealarmeerd bij een calamiteit.

Ik wil deelnemen aan Stan, maar ik wel geen hulpverleners van buitenaf. Kan dat?

Dat is zeker mogelijk. We hebben drie verschillende modules, waarvan zelfs één gratis versie. Met de module Volledig is het mogelijk om de eigen BHV-organisatie te alarmeren zonder Stan hulpverleners in te zetten. Kijk voor meer informatie over de modules hier.

Vervangen Stan hulpverleners de professionele hulpdiensten?

Nee, dat is niet het geval. Zodra er een calamiteit is, alarmeer je je eigen BHV-organisatie en optioneel Stan hulpverleners. Stan hulpverleners zijn geen vervangers van de professionele hulpdiensten. Als de komst van professionele hulpdiensten gewenst is, moet de BHV-organisatie altijd met 112 bellen of de handbrandmelder inschakelen. Als er al via 112 gebeld is, worden Stan hulpverleners automatisch gealarmeerd op het moment dat de professionele hulpdiensten onderweg zijn. Dit is alleen het geval als de gemeente waar de organisatie zich bevindt ook is aangesloten bij Stan.

Technisch

Welke apparaten kunnen gekoppeld worden aan het platform van Stan?

Op dit moment kunnen we de volgende apparaten koppelen aan het platform: brandmeldinstallaties, rookmelders en beacons.

Kan ik een oproep annuleren?

Ja, dat is mogelijk. Het is soms nodig om een oproep te annuleren, bijvoorbeeld als een situatie onveilig is geworden of als de situatie onder controle is. Afhankelijk van de manier van alarmeren gaat dit als volgt:

Via de 112-meldkamer:
Als bij de meldkamer bekend wordt dat de melding geannuleerd moet worden, voert de centralist een code in en wordt er automatische een annulering verstuurd.

Vanuit de organisatie zelf:
De persoon die de calamiteit heeft aangemaakt in het dashboard, kan ook de opgeroepen personen een annuleringsbericht sturen zodra hij vindt dat dit nodig is.

Is Stan the safety staff standaard aangesloten op de 112-meldkamer?

Nee, dit verschilt per gemeente / veiligheidsregio. De gemeente  moet besluiten om gebruik te maken van de verbreding van Stan. Stan the safety staff zorgt ervoor dat een gemeente zijn burgerhulpverleners kan alarmeren. Met de alarmering van Stan the safety staff zorg je ervoor als gemeente dat burgerhulpverlening georganiseerd wordt. Vervolgens wordt de koppeling met de meldkamer gerealiseerd. Deze implementatie is voor ons gemakkelijk uit te voeren.

 

Hoe werkt Stan the safety staff?

De BHV’ers van de eigen organisatie en Stan hulpverleners in de directe omgeving worden via de Stan App op hun smartphone waargenomen. Zo worden de eigen BHV’ers en Stan hulpverleners in de directe omgeving opgemerkt. Bij een calamiteit worden door het hoofd BHV de eigen BHV’ers en optioneel Stan hulpverleners gealarmeerd vanuit het Stan platform. Per type calamiteit wordt volautomatisch bepaald - in milliseconden - welke en hoeveel hulpverleners gealarmeerd worden. Op basis van de competenties van de hulpverlener ontvangen zij een alarmoproep. Bij bijvoorbeeld een brand ontvangen dus eerst de hulpverleners met hierbij passende competenties een oproep.

Het snel alarmeren van hulpverleners bespaart tijd en beperkt de schade voor de organisatie. Wie er vanuit de organisatie toegang heeft tot het platform bepaal je zelf, vaak is dit het hoofd BHV of een ploegleider. De alarmoproep stuurt hij vanuit het platform die op meerdere apparaten te benaderen is. BHV’ers van de eigen organisatie en optioneel Stan hulpverleners verlenen vervolgens hulp totdat de professionele hulpdiensten het overnemen.

Wat is een beacon?

Een beacon wordt wel als volgt omschreven:  “Wat GPS is voor buiten, zijn beacons voor binnen. Het zijn kleine Bluetooth-kastjes op basis waarvan jouw smartphone zijn afstand tot het kastje kan bepalen. Met beacons kan je binnen een gebouw nauwkeurig bepalen waar je je bevindt.

Met beacons kunnen we de BHV-organisatie monitoren, Als iemand met de Stan App binnenkomt in het pand, registreert de beacon via de bluetoothverbinding dat er een Stan hulpverlener (een eigen BHV’er of hulpverlener van buitenaf) in het pand is.

De veiligheid van bluetooth:
In de moderne smartphones (vanaf de Iphone 5 & Samsung 4) is gebruik gemaakt van nieuwe bluetooth technieken/apparaten. Deze belasten je batterij minimaal, waardoor je telefoon niet ineens sneller leeg is. Bluetooth is een open verbinding. Voorbeelden van open verbindingen zijn wifi en 4G hier maken we met zijn allen ook dagelijks gebruik van. Door het gebruik van bluetooth of een open verbinding is het niet zo dat je een hoger risico hebt met betrekking tot hacken, niet anders dan je andere open netwerken op je telefoon.