nl
Lees meer

Ontvang de alarmoproep via de Stan app

Stan alarmeert aangesloten hulpverleners als in de directe omgeving een calamiteit is. De alarmering doen we via de Stan app of per sms. De alarmering via de Stan app is gekoppeld aan de plek waar je op dat moment bent. Dankzij de locatiebepaling op je smartphone kunnen wij jou als aangesloten burgerhulpverleners heel gericht alarmeren. Dit betekent dat er geen onnodig tijdverlies is of dat je een alarmoproep ontvangt terwijl je bijvoorbeeld op vakantie bent. Wil je optimaal gealarmeerd worden, gebruik dan de Stan app en zorg ervoor dat je locatiebepaling altijd aan staat. Kijk voor meer tips over de app hier.

Hulp bij een calamiteit

Via de app ontvang je informatie over de calamiteit. In principe ontvang je het verzoek om naar de locatie van de calamiteit te gaan. Bij aankomst word je opgewacht door iemand van de organisatie. Het kan zijn dat je even moet wachten, maar de organisatie weet dat je onderweg bent. Bij aankomst is het de bedoeling dat je een Stan hulpverlenersvestje krijgt, zodat je goed herkenbaar bent voor alle personen die helpen bij de calamiteit. De organisatie geeft je instructies over de taak die je mag uitvoeren. Belangrijk is het volgende: betreed het pand nooit zonder toestemming van de BHV!

Hoe werkt de Stan alarmering?

Er zijn twee manieren hoe je gealarmeerd kan worden bij een calamiteit:

  1. 112 is gebeld en de meldkamer bepaalt of het inzetten van Stan hulpverleners wenselijk is. Dit is ook afhankelijk of de gemeente deelneemt aan Stan.
  2. Alarmering vindt plaats vanuit het platform. De Hoofd BHV bepaalt dan het type calamiteit. Dit betekent dat er een bedrijf in jouw directe omgeving is die hulp nodig heeft en waar jouw competenties waardevol zijn.

De stappen die vervolgens genomen worden zijn als volgt:

  • er ontstaat een calamiteit
  • 112 wordt gealarmeerd of de Hoofd BHV bepaalt het type van de calamiteit
  • de interne BHV-organisatie wordt gealarmeerd en gelijktijdig worden Stan hulpverleners in de buurt ook gealarmeerd
  • BHV’ers en Stan hulpverleners beantwoorden de oproep met ‘ik ga’ of ‘ik ga niet’
  • ga je, dan krijg je de exacte locatie van de calamiteit – inclusief plattegrond en routebeschrijving

Afwezigheid melden

Ben je tijdelijk niet beschikbaar als hulpverlener? Je beschikbaarheid aanpassen kan op twee manieren:

  1. In de app: pas tijdelijk je beschikbaarheid aan met de ‘niet storen’ knop.
  2. Via de website: in het dashboard op deze site kun je tijdelijk je beschikbaarheid aanpassen. Log in en geef je beschikbaarheid aan bij ‘Mijn profiel’.

Ik wil meer weten over de Stan app